Nyheter

Camfil tar hållbarhetsarbetet framåt

För att kunna bli ännu mer hållbara vill Camfil ta reda på sina produkters verkliga miljöpåverkan. Därför har man låtit IVL (Svenska Miljöinstitutet) göra livscykelanalyser (LCA) på företagets olika påsfilter.

Detta arbete kommer att ligga till grund för Camfils fortsatta miljöarbete för att sänka produkternas CO2-avtryck samt hjälpa företagets kunder att bedöma miljöpåverkan från sina installationer av filter.

– För att fortsätta utveckla våra produkter och tjänster måste vi i första hand förstå hur vi påverkar miljön idag. Även om vi gjorde vår första LCA redan på 90-talet har vi med hjälp av IVL fått djupare insikter och verktyg för att ta vårt hållbarhetsarbete framåt, säger Åsa Lidström, VP Sustainability & Quality NOEU.

Genom att använda metoden livscykelanalys (LCA) går det att bedöma en produkts miljöpåverkan. Det går även att se hur resurskrävande produktens olika faser är under tillverkningen. Tack vare LCA kan Camfil bli mer cirkulära och hållbara i sitt arbete genom att kunna se över hela processen och dess flöden, och inte bara ha fokus på det ingående materialet.

EPD:er visar produkternas påverkan på miljön

Utöver LCA har IVL även hjälpt Camfil att ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) för de olika produkterna. EPD:erna är granskade och godkända av ett oberoende verifieringsorgan, Swedac. På så vis har man säkerställt att informationen i deklarationerna är korrekt.

– Vi har valt att göra EPD:er för att lättare kunna se våra produkters verkliga miljöpåverkan. Tack vare detta arbete får vi verktyg för att fortsätta sänka vårt CO2-avtryck och vi får även möjlighet att vara transparenta mot våra kunder som ofta efterfrågar den här typen av information, fortsätter Åsa Lidström.

Tittar på samarbeten utanför företaget

En del i att ta hållbarhetsarbetet framåt är att fokusera på att återanvända material och hela tiden förbättra tillverkningsprocesserna. Utöver detta ser man möjligheter att öka samarbetet med andra intressenter utanför företaget för att förbättra och hitta nya material- och logistikflöden som kan bidra till sänkt C02-avtryck.

Kopplat till FN:s globala mål

Hela arbetet med LCA är direkt kopplat till FN:s globala mål nummer 12: hållbar konsumtion och produktion, som är ett av flera av FN:s globala utvecklingsmål som Camfil anpassar sin strategi efter.