Nyheter

Nya fastighetsvärden på 6 miljarder kronor

Genomförandet av Trelleborgs kommuns planerade infrastruktursatsningar med ny ringväg och hamninfart skapar fastighetsvärden på upp emot 6 miljarder kronor.

Det framkommer i en nyttoberäkning som visar på ekonomiska förutsättningar för sammanhållen stadsutveckling i Trelleborg genom att bygga en östlig ringväg och en östlig hamninfart.

Enligt beräkningen skapas fastighetsvärden i ett intervall mellan 4 och 6 miljarder kronor i dagens prisnivå, samt en befolkningsökning med drygt 10 000 invånare fram till 2040.

Nyttoberäkningen är gjord av nationalekonomerna professor Johan Klaesson och ekonomie doktor Lars Pettersson vid Jönköpings Internationella Högskola.

– Väldigt intressant och mycket bekräftande för kommunen att vi får stöd av vetenskap och ekonomihögskola för vår framtida planering. Trelleborgs utvecklingsmöjligheter har ju alltid varit väldigt stora och nu får vi dessutom ett akademiskt kvitto på de satsningar som vi gör. Väldigt glädjande, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande.

Nyttoberäkningen presenterades och diskuterades på torsdagen under ett digitalt seminarium.

Se seminariet i efterhand.

Bild av Gino Crescoli