Nyheter

Livscykelanalys från IVL: Masonite Flexibla Byggsystem ger lägst klimatpåverkan

I en livscykelanalys utförd av IVL Svenska Miljöinstitutet framgår det att Masonite Flexibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus – av de sex byggsystem som hittills har analyserats. Detta i en tid då hållbarhet är viktigare än någonsin.

Hårdare miljökrav och stigande elpriser har fört hållbarhet allt högre upp på agendan inom bygg- och fastighetsbranschen. På uppdrag av regeringen väntas Boverket ställa allt tuffare krav på minskade utsläpp vid nybyggnation.

Som ett exempel införs under det närmaste året ökat fokus på att en klimatdeklaration måste kunna redovisas innan spaden sätts i backen. Ett viktigt verktyg blir då att göra en livscykelanalys (LCA) som ger en helhetsbild av en byggnads totala miljöpåverkan. Här vägs flera faktorer samman, från att byggnadsmaterialen produceras och transporteras till att byggnaden uppförs, brukas och slutligen rivs.

Masonite Beams driver olika utvecklingsprojekt inom ramen för MFB-Academy – ett nätverk som består av ett tiotal företag med träbyggnation som fokus. Ett av dessa företag är Norrlands Trähus.

Företaget har en lång historia inom träprefabricering och har under de senaste åren märkt av en ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä – där ett lågt CO2-avtryck står i fokus.

Norrlands Trähus har utifrån detta gått med i MFB-Academy. Mot bakgrund av ökade miljökrav och ökad efterfrågan på flerbostadshus i trä, har Masonite Beams och Norrlands Trähus initierat livscykelanalysen. Där jämfördes Masonite Flexibla Byggsystem med sex andra välkända byggsystem. Rapporten kom 4 november och visar att Masonite Flexibla Byggsystem lämnar klart minst klimatavtryck för flerbostadshus av de byggsystem som hittills har analyserats.

Martin Erlandsson är affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet och kommenterar rapporten så här:

– MFB byggsystem har den lägsta klimatpåverkan för en byggnad som vi har analyserat hittills för referenshuset Blå Jungfrun. Byggnaden innehåller alla byggdelar samt omfattar hela livscykeln och går därmed längre än det krav på klimatdeklarationer som kommer gälla från januari 2022 för alla nybyggnader i Sverige.

Resultatet har sin förklaring i några få grundpelare på vilka Masonite Flexibla Byggsystem vilar. Först och främst den resurssnåla lättbalken i trä som kan produceras med mindre material jämfört med massivt konstruktionsvirke.

Därutöver används träisolering i systemet och byggnadsmaterialet levereras dessutom färdigkapat och littererat i platta paket till husfabriken – som i sin tur prefabricerar planelement med hög färdigställandegrad för vidare transport till byggarbetsplatsen.

Detta effektiviserar både transport och byggprocess. Genom att använda rätt byggnadsmaterial på rätt plats ökar också materialeffektiviteten. I praktiken innebär det att prioritera biobaserade byggnadsmaterial i allmänhet och trä i synnerhet – i kombination med exempelvis stål och betong på rätt ställen. Detta för att optimera byggnadens livslängd och därmed ta hänsyn till hela livscykeln.

Sammanfattningsvis visar LCA-rapporten att det totala utsläppet för byggskedet (A1-A5) för Masonite Flexibla Byggsystem är 176 kg CO2e/m2 ATEMP, vilket illustreras på bilden som ligger bifogad.

LCA-rapporten finns även att läsa i sin helhet:

här!