Nyheter

Fyra samtal ute – Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

Svenskt Trä bjuder på intressanta samtal om hur träbyggandet kan hjälpa oss nå klimatmålen, praktiska frågor kring ljud och brand, faktorer som driver kostnader såväl uppåt som nedåt, spaningar om framtidens träbyggande och mycket mer.

Nu finns fyra avsnitt ute och det sista kommer nästa torsdag den 3 december.

Filmavsnitten hittar du här och poddavsnitten hittar du där poddar finns, sök på Svenskt Trä-podden.

Avsnitt 1 – Så kan 290 kommuner nå klimatmålen med trä!
Avsnitt 2 – Bättre, billigare, byggande i trä!
Avsnitt 3 – Med akustik! Mot brand! Med trä!
Avsnitt 4 – Trä är industriellt! Trä är vackert!
Avsnitt 5 – Tradition och framtid i trä! (publiceras 3 december)