Nyheter

Västermalmsgallerian säkrad med talat meddelande

I en galleria ställs stora krav på säkerheten, inte minst när det gäller utrymning. Vid en krissituation måste de som befinner sig i gallerian kunna utrymma så snabbt och säkert som möjligt. TMP Alarm valde LDA NEO, utrymningslarm med talat meddelande, för att säkra Västermalmsgallerian i Stockholm.

I en nödsituation ger utrymningslarm med talat meddelande en lättförståelig och trovärdig signalering som ger hög verkan och snabbare responstid, vilket gör en stor skillnad i en krissituation och räddar människoliv. Elektroskandia är leverantör av LDA Audio Tech, en av världens ledande tillverkare av utrymningslarm med talat meddelande.

– I takt med att smartare system lanserats på marknaden samt ökade krav från myndigheterna har vi sett en stigande efterfrågan på utrymningslarm med talat meddelande. Flera av våra SecuriFire-partners, däribland TMP Alarm, är intresserade av området och i samband med att de höll på att certifiera sig som anläggarfirma för utrymningslarm med talat meddelande ville de att vi skulle anordna en projekteringsutbildning kring LDA för deras personal, säger Johan Jacobsson, NKAM på Elektroskandia.

Uppfylla dagens normer

Strax innan utbildningen skulle hållas hade TMP Alarm fått en förfrågan om att byta ut det befintliga utrymningslarmet med talat meddelande som fanns i Västermalmsgallerian. Gallerian ägs av AMF Fastigheter som sedan några år tillbaka har avtal med TMP Alarm då det gäller brandlarm och utrymningslarm på Västermalmsgallerian och Fältöversten.

– De hade ett gammalt utrymningslarm med talat meddelande som funnits där sedan gallerian byggdes, men nu ville man ha ett nytt som uppfyller dagens krav och normer. Samtidigt så saknades en del högtalare i det befintliga systemet, då de försvunnit när butiker byggts om etc. Det behövdes därför tas ett helhetsgrepp och gå igenom förutsättningarna ordentligt. I och med att det skulle bli en stor och komplex anläggning kom det lägligt med utbildningen hos Elektroskandia, säger Kjell Stensiö, KAM på TMP Alarm.

– Vår utbildning omfattade bland annat hur man designar utrymningslarm med talat meddelande och hur man tänker kring projekteringen av högtalare. Under utbildningen började vi också diskutera kring projektet Västermalmsgallerian och TMP Alarm hade med sig en ritning de fått i samband med förfrågan. Det blev ett perfekt underlag för den fortsatta utbildningen, säger Johan Jacobsson.

Johan Jacobsson var sedan med i början av projektet och gjorde ett antal besök på Västermalmsgallerian tillsammans med TMP Alarm.

– Jag agerade bollplank inom design och projektering främst då det gällde högtalarval och placeringar. Det var stimulerande att samarbeta med TMP Alarm då de är mycket seriösa och kompetenta, kommenterar Johan Jacobsson.

– I nästa vecka är det avprovning av anläggningen, vilket sker kvälls- och nattetid och vi slutför också den sista dokumentationen inför besiktningen. Det har varit ett spännande projekt med många utmaningar men allt har gått som planerat. Det känns bra att vi med Elektroskandias support och leveranskapacitet kan åta oss så här stora och komplexa projekt. Det är också glädjande att efterfrågan på utrymningslarm med talat meddelande ökar och vi har flera intressanta projekt på väg in, avslutar Sandra Radefalk.