Nyheter

Mimer får Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Bostads AB Mimer i Västerås mottar Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Företagets offensiva kvalitetsarbete och dess mogna kvalitetskultur är några av anledningarna. 

– Den här utmärkelsen är ett bevis på att vi på Mimer har en stark företagskultur som gör att vi jobbar bra tillsammans, säger Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas ut av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, sedan 1992. Utmärkelsen tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom SIQ står Tillväxtverket samt medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor. Bland tidigare mottagare kan nämnas Volvo Cars, Internetstiftelsen samt ABB.

– Vi är fantastiskt glada för utmärkelsen. Vi arbetar hårt och engagerat med vårt kvalitetsarbete i hela verksamheten för att i slutändan kunna ge våra hyresgäster ännu högre och jämnare kvalitet. Vårt uppdrag är att bidra till att det finns bra hem för Västeråsarna men också att se till att våra hyresgäster trivs och känner sig hemma i husen, på gårdarna och i stadsdelen. Det uppdraget kräver ständig förbättring och förändring och utförs effektivare och med bättre resultat genom vårt sätt att arbeta med kvalitet. Men, det arbetet går inte att genomföra utan en stark företagskultur som våra 162 fantastiska medarbetare står för, säger Mikael Källqvist, VD Bostads AB Mimer.

Domarkommitténs motivering lyder

Bostads AB Mimer bedriver ett välstrukturerat och offensivt kvalitetsarbete som genomsyras av en tydlig kundorientering. Organisationen arbetar medvetet med mångfald och jämställdhet och uppvisar en mogen kvalitetskultur som på ett systematiskt sätt främjar medarbetarnas engagemang och kreativitet.

Bostads AB Mimer har etablerat systematiska och integrerade arbetssätt för att utveckla och förbättra värdeskapande processer där engagerade ledare och medarbetare arbetar systematiskt mot uppsatta mål. Organisationen bidrar aktivt till en hållbar utveckling, såväl inom som utanför den egna organisationen.

– SIQs modell har hjälpt oss att strukturera vårt arbete. Genom det arbetet har externa examinatorer tittat på vår verksamheter och synliggjort svagheter som måste förbättras. Det har varit värdefullt. Det här betyder inte att vi gör allt rätt, det finns alltid mer att göra bättre. Men vårt arbetssätt och vår inställning underlättar förbättringar. För vårt jobb är ett jobb som aldrig blir färdigt, avslutar Mikael Källqvist.

Mer om utmärkelsen Svensk Kvalitet

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, delar ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

Utmärkelsen baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell vilken utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor. SIQ är instiftat av regeringen och bakom SIQ står Tillväxtverket sam medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.