Nyheter

Hyresgästföfreningen: ”Sälj inte ut Allmännyttan, Bolund!”

Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, Martin Hofverberg, chefsekonom och Julia Synnelius, utredare för rapporten ”Allmännyttan säljs ut – men till vilken nytta?” skriver i dagens Aftonbladet om utförsäljningen av allmännyttiga bostäder i Sveriges kommuner:

”Hyresgästföreningen föreslår därför att staten, utöver investeringsstödet ska införa en ny kommunal byggbonus som en extra morot för kommunerna att hålla kvar sin allmännytta och samtidigt få resurser för att kunna bygga nya bostäder som folk har råd att efterfråga.”

”Det finns flera tecken på att det finanspolitiska ramverket inte är anpassat för de många utmaningar som kommunerna står inför när det kommer till bostadsbyggande. Rimligheten kan ifrågasättas, borde inte staten kunna ta på sig en del av ansvaret för kommande investeringar och skulder”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/lEKr6A/allmannyttan-borde-inte-saljas-ut-bolund