Nyheter

Vilhelmina Folkets Hus kapar uppvärmningskostnader med lösning från Ecoclime

I Vilhelmina Folkets Hus har ett stort energiprojekt genomförts. Bergvärme har ersatt fjärrvärme. Avsikten är att minska energikostnaderna, få en bättre kontroll på energiflödena och kostnaderna, minska klimatpåverkan och samtidigt förbättra inomhusklimatet.

Minskar värmekostnader

I september togs en ny energianläggning i drift. Fjärrvärmen har ersatts med bergvärme och solpaneler på taken. Dessutom flyttas överskottsvärme från bland annat simhallens spillvatten, kompressorer i kylar och frysar samt inomhusklimatsystemet till fastighetens värmesystem. Helt ny styr- och övervakning har installerats för energisystem och ventilation.

– Tidigare hade vi skyhöga energikostnader, som bara ökade och ökade oproportionerligt mot budgetmål. Vi kände att vi snart skulle komma till en brytpunkt där vi inte längre skulle ha råd att hålla verksamheten på det sätt vi tidigare har gjort, säger Folkets Hus föreståndare Jenny Lidqvist, med ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.

– Vi blev lättade när Ecoclime hörde av sig och presenterade en lösning, fortsätter Jenny Lidqvist. Vi gick in i det här projektet för att minska vår klimatpåverkan, få bättre kontroll över våra energiflöden, förbättra komforten i fastigheten och dessutom spara pengar.

Samtidigt fick Ecoclime en möjlighet att genomföra ett ”pilotprojekt i full skala” för att visa hur mycket energi som företagets lösning lyckas spara i ett befintligt byggnadskomplex i det karga klimat som råder i Vilhelmina.

Ecoclime uppger att det går att utvinna 95 procent av värmen i spillvattnet och att hela lösningen kan minska energiförbrukningen med 70 procent.

Projekten Ecofast och Evertherm-Geo

Ecoclima Projekten går ut på att utveckla och validera innovativ teknik för energieffektivisering, -återvinning och -lagring samt att uppnå en bättre inomhuskomfort i fastigheten. Projektet delfinansieras bland annat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

FAKTA

Tidplan: januari–augusti 2020

Byggherre: Folkets Hus i Vilhelmina ek. förening

Leverantör: Ecoclime