Nyheter

Sveriges Allmännytta: Kombohus får trygghetspaket

Snart finns en ny Kombohus-variant med möjlighet till en bottenvåning med högre tillgänglighetsnivå, lämpligt för ett trygghetsboende.

– Det blir som ett slags trygghetspaket, en option till fast pris inom ramavtalet, säger Sofia Heintz, nyproduktionsexpert på Sveriges Allmännytta.

Det nya trygghetspaketet får en gemensamhetslokal, starkare belysning, större förråd för att ha plats för parkering av utomhusrullstolar och lägre trösklar.

– Vi har märkt en stor efterfrågan på just trygghetsboende inom ramavtalet för de nya Kombohusen. Därför håller vi nu på att ta fram en sådan möjlighet tillsammans med husleverantörerna, fortsätter Sofia Heintz.

Trygghetsoptionen gäller Kombohus Lamell och ska kunna avropas från alla de tre leverantörerna: JSB, Lindbäcks och Unibep.

– Trygghetspaketet uppfyller alla delar av Boverkets byggregler för trygghetsboende. Det kvalificerar därför huset för statligt investeringsstöd för bostäder för äldre, om även andra krav för stödet fylls, som att personal finns i huset på angivna tider och att de boende fyllt 65 år.

Så hur gör man då för att beställa ett trygghetspaket för Kombohus Lamell och hur ser ritningarna ut?

– Allt det berättar vi mer om under kunskapsdagen för framtidssäkert boende och byggande, säger Sofia Heintz.

Då presenteras också det nya kunskapsdokumentet för Framtidssäkert boende.

Kunskapsdagarna kring framtidssäkert boende är en digital seminarieserie om tre halvdagar.

Vid det första tillfället, den 3 december, borras i frågorna kring att planera och bygga för en åldrande målgrupp.