Nyheter

Betongindustri levererar klimatförbättrad betong till bostadsprojekt i Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem bygger nu NCC 67 hyresrätter med minskat klimatavtryck. För att uppnå en lägre klimatpåverkan valde NCC att använda Betongindustris klimatförbättrande betong BIO 1-2-3 i bostadsprojektet.

– Vi ser ett allt större intresse för vår klimatförbättrade betong, säger Jonas Axeling, marknadschef på Betongindustri. Många kunder har upptäckt att man kan göra skillnad för klimatet redan nu med hjälp av våra produkter och tjänster.

Betongindustri levererar redan idag klimatförbättrad betong med 10 till 40 procent lägre koldioxidutsläpp vid tillverkningen. För större delen av betongen som levererats till NCC och bostadsprojektet i Helsingborg, ligger minskningen av koldioxidutsläpp på 40 procent.

Detta har möjliggjorts genom en god samverkan mellan beställare, entreprenör och betongleverantör redan i planeringsskedet, berättar Jonas Axeling:

– Vår erfarenhet visar att man med relativt enkla medel och utan direkt inverkan på produktionen kan få ner utsläppen med minst 10 procent i princip i alla konstruktioner. Använder man vår optimeringstjänst och därigenom har en tidig dialog med våra betongspecialister kan man pressa ner det betydligt mer.

Flera framgångsfaktorer

En framgångsfaktor för den klimatförbättrade lösningen är att Helsingborgshem redan i upphandlingen gav anbudslämnarna i stort sett fria händer för konstruktiva lösningar där de själva fick ta fram lösningar för att få ner koldioxidutsläppen. NCC var den anbudslämnare som redovisade lägst klimatpåverkan i anbudet och det bidrog till att de tilldelades uppdraget.

– Vi har gjort flera åtgärder i detta projekt för att minska klimatpåverkan, där betonganvändning är en mycket viktig del. Genom en bra och tät dialog med vår betongleverantör kunde vi gemensamt hitta hållbara lösningar för både produktion och miljö, säger Johan Eriksson, platschef på NCC.

En sådan åtgärd är NCC:s beslut att platsgjuta stommen, vilket öppnat upp för alternativa konstruktionslösningar som kan leda till att man använder mindre betong är brukligt och på så sätt även minskar koldioxidutsläppen.

– Som allmännyttigt bostadsbolag vill vi bli bättre på att bygga och tänka lägre klimatpåverkan, samtidigt som vi bygger så att folk har råd att bo. I upphandlingen av projekt Kungsörnen testade vi att ställa klimatkrav på entreprenörerna. Anbudsgivarna fick fria händer att välja material och byggmetod. Kreativiteten ökade när vi inte detaljstyrde upphandlingen. Glädjande är att NCC:s vinnande anbud både hade lägst klimatpåverkan och lägst pris. Nu följer vi det pågående arbetet och har stora förväntningar på hur den klimatförbättrade betongen kommer att påverka projektets totala klimatpåverkan, säger Björn Ravemark, projektchef, på Helsingborgshem.

Helsingborgs stad, som äger Helsingborgshem, har blivit utnämnd till miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet fyra år i rad.

Projekt Kungsörnen byggs i stadsdelen Högasten i södra Helsingborg.