Nyheter

Ny marknadsrapport och Webbinarium: Allmännyttans bostadssociala ansvar

För första gången presenterar Sveriges Allmännytta en marknadsrapport där allmännyttans bostadssociala ansvar står i fokus. På ett faktaspäckat webbinarium lyfts hur allmännyttiga fastighetsbolag tar sitt bostadssociala ansvar och därmed bidrar till att möjliggöra bostäder för alla.

Allmännyttans uppgift är att bygga och förvalta bostäder för alla. Det innebär att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud som kan attrahera olika hyresgäster, men också att tillhandahålla bostäder för grupper med särskilda behov och för de som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden.

Med utgångspunkt i detta lyfter rapporten och webbinariet flera frågeställningar:

Vilka krav ställs på nya hyresgäster?

Hur jobbar allmännyttan med förturer och sociala kontrakt?

Vilka insatser görs för att motverka olovlig andrahandsuthyrning?

Hur arbetar allmännyttan för att förebygga vräkningar?  

Marknadsrapportens resultat bygger på svar från 181 allmännyttiga bostadsbolag. Bland de svarande finns både små, mellanstora och stora bolag representerade med en god spridning över hela landet. Det sammanställda resultatet beskriver och tydliggör det bostadssociala arbete allmännyttan gör.

Rapporten har utarbetats av Hanna Larsson, bostadspolitisk expert, Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef och Åsa Schelin, expert inom boendefrågor på Sveriges Allmännytta. Kapitlet om vräkningsförebyggande arbete har skrivits av Emmeli Nilsson, frilansjournalist.

Tid och plats

Måndag den 30 november kl 13.00 – 14.00
Seminariet sänds via Zoom. Du som anmäler dig får en länk.

Medverkande:

Åsa Schelin, expert boendefrågor

Frida Zetterman, hyresrådgivare och vräkningsförebyggare på Familjebostäder

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta

Moderator:

Ulrika Lamberth, pressansvarig Sveriges Allmännytta

Marknadsrapporten i sin helhet

Efter seminariet kommer rapporten att finnas för nedladdning på sverigesallmannytta.se och samtliga deltagare på seminariet får den mejlad till sig.

Anmälan

Anmälan sker på sverigesallmannytta.se, senast den 29 november.