Nyheter

iLOQ – ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt lås för alla!

Inbjudande takterrass, gårdsodling, bastu, gemenskap….absolut!  Men först ett användarvänligt, säkert och kostnadseffektivt låssystem!  Grundbulten i all välutvecklad fastighetsförvaltning.

iLOQ är ett för fastighetsägare, förvaltare och boende lätthanterligt låssystem med långsiktigt konkurrenskraftig kostnad.  Alltid med siktet inställt på enklast möjliga passering och nyckelhantering.

Den senaste versionen av låssystemet iLOQ – iLOQ S5 – drar maximal nytta av digitaliseringens möjligheter. Vilket bland annat betyder att nycklarna har en mycket utvecklad kryptering som inte går att kopiera.

Av olika anledningar försvunna nycklar kan till låg kostnad snabbt tas bort från systemet och ersättas med nya. Utan att existerande lås, cylindrar och övriga nycklar behöver bytas.

En händelselogg med uppgifter om upplåsningsförsök som gör det möjligt att spåra missbruk av gemensamma utrymmen är ett annat plusvärde i ett modernt låssystem för en utvecklad fastighetsförvaltning.

Att de i alla lägen fungerande låsen i iLOQ-systemet varken kräver batterier eller anslutning till elnätet är förstås också en given fördel.

Det här är lätt att förstå!

Men fördelarna med ett låssystem som iLOQ illustreras nog ändå bäst med några exempel hämtade direkt från verkligheten.

Försvunna nycklar

Ta Brf Göteborgshus 17 med sina 16 fastigheter i Göteborgsområdet Ruddalen. Vid ett inbrott i föreningslokalen för ett par år sedan försvann väldigt många huvudnycklar. Förluster med stora konsekvenser som gjorde det aktuellt att titta på helt nya låssystem.

Med fokus på säkra och smidiga nyckelsystem föll valet ganska snabbt på iLOQ:s system.

– Tidigare hade jag 15 olika nycklar på min nyckelknippa att hålla rätt på. Idag har jag en nyckel att ansvara för, berättar bostadsrättsföreningens sekreterare Carina Berg.

Nu går det även att boka bastun med det nya låssystemet och snart också tvättstugetider.

Bytet till ett nytt låssystem gick snabbt och enkelt, intygar Carina Berg.

– Bara en sådan sak som att slippa känna oro för nycklar som är på vift är skönt. En borttappad nyckel kan direkt avprogrammeras och så är den saken ur världen!

iLOQ spårade ”inbrott”

Ett annat exempel på en av iLOQ-nycklarnas många fördelar är ett uppbrutet fönster och ”inbrottet” som en tidigare avhyst lägenhetsinnehavare gjorde i sin gamla lägenhet i Brf Ministern i Jönköping.

En händelse i ett renoverat tvåfamiljshus från 30-talet med numera sju mindre lägenheter.

Hen påstod inne i lägenheten att det var föreningens ordförande som öppnat med huvudnyckeln. Något som snabbt kunde vederläggas med hjälp av information från alla loggade nycklar i fastighetens nya iLOQ-system.

Efter otrygghet i fastigheten och flera misslyckade låsbyten blev alltså iLOQ lösningen och en lyckad kostnadseffektiv investering på cirka 50 000 kronor. Pengar som föreningen till stor del fick tillbaka. Eftersom ”inbrottet” kunde spåras med hjälp av det nya låssystemet och kostnaden för byte av fönster ersättas i samband med försäljning av den aktuella lägenheten.

– Vi är mer än nöjda med vårt nya låssystem och kan konstatera att du tjänar på att göra rätt val, konstaterar Brf Ministerns ordförande Jonas Nygren.

Underlättade stambyte

En annan bostadsrättsförening i Göteborg – Riksbyggens Brf Sagogången med 14 fastigheter från sent 1960-tal – hade ett gammalt utgånget låssystem där vem som helst kunde kopiera nycklarna.

Då tipsade en annan Göteborgsförening i Riksbyggen om iLOQ:s nyckelsystem.

Sagt och gjort!

Det nya låssystemet var ”snabbt och smidigt” på plats för att också underlätta för hantverkarna i samband med ett sedan länge planerat stambyte.

– Det absolut bästa med låssystemet från iLOQ är att vi nu kan ha fullständig kontroll över nycklarna. Att vi enkelt kan programmera nya nycklar samt spärra och blockera nycklar på vift är en stor fördel, tillägger ordförande Thomas Groth, Brf Sagogången.

Lås för studenter

I Stockholm har Stockholmshem i stor utsträckning fortfarande traditionella låssystem i sina vanliga hyreslägenheter.

Men i sina snart uppåt 900 studentlägenheter, med stor omsättning på hyresgäster, gick det allmännyttiga bostadsbolaget för några år sedan över till iLOQ:s låssystem.

Med ett microchip, som går att programmera på olika sätt, upplevs systemet som smidigt, funktionellt och kompatibelt med andra passagesystem.

Jan Berglund, låsansvarig med lång erfarenhet på Stockholmshem, är mer än nöjd.

– På ett enkelt sätt spärrar du nycklar på villovägar och programmerar nya nycklar utan större kostnader. iLOQ har dessutom haft en jättebra uppbackning på alla sätt. Trevliga människor och jättebra service!

Brand och nya nycklar

Hos Brf Bryggaren i Umeå var en garagebrand bidragande orsak till byte av låssystem. Många hantverkare jobbade i garaget och ett stort antal nycklar till föreningens 87 lägenheter i tre fastigheter var försvunna eller på tillfälliga villovägar.

Något måste göras!

Styrelsen tog då beslut om ett nytt låssystem och begärde in offerter. I en förening med hög genomsnittsålder valdes system med taggar kodlås bort. Brf Bryggaren ville ha ett enkelt nyckelsystem och valet föll därför på iLOQ.

Föreningens nyckelansvarige Leif Elfving pekar på en rad fördelar. Exempelvis att det tidigare problemet med höga straffavgifter – och därför inte sällan obenägenhet att rapportera borttappade nyckar – nu är borta.

– En borttappad nyckel spärras direkt och lika snabbt går det att göra en ny nyckel till en kostnad av 250 kronor. Samma sak gäller med upphittade nycklar. Det är bara att läsa av den digitalt och genast får du reda på vems den är och kan lämna tillbaka den till sin rättmätiga ägare, avslutar Leif Elfving, nyckelansvarig i Brf Bryggaren i Umeå.

Ett användarvänligt, säkert och flexibelt låssystem för alla är ett måste i utvecklad fastighetsförvaltning.

Bild: iLOQ

Av: Thomas Andersson