Nyheter

Triglyfen i Hässelby strand certifieras enligt Miljöbyggnad Silver

I dagarna blev det klart att Svenska Bostäders höghus Triglyfen i Hässelby strand certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Genom en noggrann kontroll av huset, med femton olika indikatorer för energianvändning, inomhusmiljö och material som underlag, säkerställer Miljöbyggnadssystemet att byggnaden är bra både för våra boende och för miljön.

Silver med guldstjärna

För Triglyfen är vi extra stolta över att sex av de femton utvärderade indikatorerna uppnår betyget Guld, varav en av dem är energianvändning.

–En stor framgångsfaktor är den effektiva frånluftsvärmepump, som tillgodogör energi ur frånluften för produktion av både värme och varmvatten. Det är första gången vi kommer under Stockholms stads krav på 55 kWh/m2Atemp per år och landar på 50 kWh/m2Atemp, vilket är fantastiskt bra, säger Pia Hedenskog, energispecialist på Svenska Bostäder.

Hållbara rutiner

I projektet har man arbetat in kravnivåerna i de interna rutinerna och valt att certifiera vissa projekt för att få en oberoende granskning av att rutinerna fungerar.

Granskningen omfattar både projektering och slutresultat, vilket innebär att byggnaderna följs upp under cirka två års tid efter inflyttning, innan de certifieras.

Läs mer om:

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad – en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i.

Foto: Peter Lydén

På bilden: Pia Hedenskog, energispecialist på Svenska Bostäder