Nyheter

Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Den 3 november 13:15 – 15:30 arrangerar Boverket, CMB vid Chalmers samt IQ Samhällsbyggnad ett digitalt seminarium kring byggskador och slöseri.
Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år.
Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? Den tredje november diskuterar vi hur vi tillsammans kan vända trenden, med en attraktiv och effektiv samhällsbyggnadssektor som mål.

Under en eftermiddag fokuseras det kring hur vi tillsammans kan vända trenden och på vilket ledarskap som behövs för ett hållbart och framgångsrikt samhällsbyggande.

Hur påverkar projektkulturen motivation och engagemang och därmed antalet fel, brister och skador?

Boverket berättar om de rapporter som tagits fram och det arbete som myndigheten gör.

Representanter från sektorn samtalar om vilka hinder som finns och vägen framåt. Man får en reflektion från statssekreterare Elin Olsson och får avslutningsvis veta mer om hur CMB, Boverket och IQ Samhällsbyggnad arbetar vidare med frågan.

Anmäl dig här:

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/kalender/uppfoljning-sa-stoppar-vi-miljardforluster-fran-byggskador-och-sloseri/

Bild av Michal Jarmoluk