Nyheter

Ny tidning från Stordåhd – Svensk Fastighetsutvecklling

Nu har första numret av Stordåhds senaste magasin av fyra magasin kommit ut med sitt första nummer. Sedan en månad tillbaka finns även siten Svensk Fastighetsutveckling på nätet.

I första numret kan ni ta del av:

Intervju med Cornelis Uittenbogaard  om planering av säkra och trygga livsmiljöer.

Brandingenjör Lars Brodin på Brandskyddsföreningen tar upp behovet när det gäller brandskydd och säkerhet och som varierar beroende på vad det är för typ av fastighet.

Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna, lyfter att säkerhet och trygghet – ett komplext ämne.

Detta och mycket mer kan ni läsa om i detta premiärnummer.

Svensk Fastighetsutveckling distribueras både digitalt och i tryckt form.  I digital form skickar vi idag ut till ca. 5 000 mottagare.