Nyheter

Lyckad kökskampanj gav mersmak

Nöjdare hyresgäster och attraktivare lägenheter blev summan av den första kökskampanjen ihop med Modexa. Det framgångsrika resultatet har nu lett till att LysekilsBostäder gör sig redo att erbjuda ännu fler hyresgäster möjligheten att renovera sina kök. 

– Modexas process har varit snabb och effektiv. Vi lade beställningen, sedan har de skött hela dialogen med hyresgästerna och nu är köken på plats och hyresgästerna är nöjda! säger Christina Johansson, VD för LysekilsBostäder.

Det var i oktober förra året som LysekilsBostäder genomförde kökskampanjen i tre utvalda bostadsområden. Hyresgästerna fick välja mellan två paket innehållande bland annat nya köksluckor, handtag och bänkskivor till en mindre hyreshöjning. Totalt hälften av alla som fick erbjudandet nappade och i februari i år var renoveringarna i 62 lägenheter färdiga.

– Erbjudandet har mottagits jättepositivt. Alla kunder har varit väldigt nöjda och vi är imponerade över hur Modexa utfört uppdraget. En av de delar i Modexas affärsmodell som vi uppskattar är hur lite tid vi har behövt lägga ned och hur lite vi behövt vara involverade i processen. Samtidigt har vi höjt kvalitén i våra lägenheter så för oss är detta ett framgångsrikt koncept, säger Christina.

Hon ser också en stor vinst i att de som ett bostadsbolag med begränsade resurser kunnat erbjuda det hyresgästerna har efterfrågat.

– För oss som mindre bolag är Modexas affärsmetod bra, det är en lösning som lockar oss både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Metoden bygger på att behålla och återanvända det som är bra. I vårt fall behåller vi stommarna men byter luckor och lådfronter samt kompletterar med praktiska funktioner. Den här typen av köksrenovering ses som en hyreshöjande åtgärd, vilket innebär att köksförnyelse är självfinansierad. Samtidigt ger lösningen attraktivare lägenheter med nöjdare hyresgäster, säger Christina.

Nöjda hyresgäster

Modexa erbjuder ett alternativ som låter hyresgästerna bo kvar under renoveringen så självklart var det viktigt för LysekilsBostäder att höra hur de upplevde att köksförnyelsen gått. En enkätundersökning genomfördes efter kampanjen avslutats där hyresgästerna fick betygsätta olika delar av processen, från skalan ”mycket” bra till ”dåligt”. Betyget var överväldigande positivt.

Hela 95% svarade att de ansåg kvalitén på utfört arbete som ”mycket bra”, 89% svarade att bemötandet under hela processen, från erbjudandet till det att tillvalen var på plats var ”mycket bra” och 83% svarade att de tyckte informationen fungerat ”mycket bra” under kökskampanjen.

– Med den responsen från våra hyresgäster var beslutet enkelt att fortsätta samarbetet med Modexa, säger Christina.

LysekilsBostäder gör sig nu redo för att gå vidare med en andra kampanj där cirka 220 hyresgäster kommer att erbjudas möjlighet att förnya sina kök, dessutom kommer de hyresgäster som tackade nej till en renovering i första kampanjen att få erbjudandet igen – på efterfrågan.

– Flera hyresgäster som har ångrat sig har ringt in och frågat ”ska ni göra en till kampanj?” så nu kommer de att få chansen, säger Christina.

Hur ser ni på det fortsatta samarbetet med Modexa?

– Vi ser ett långsiktigt och hållbart samarbete som vi kommer fortsätta med!