Nyheter

Smart ljusstyrning i parkeringsgarage i Malmö

I det centralt belägna parkeringsgaraget i Malmö sitter numera en intelligent belysningslösning med 630 armaturer Naiad G3 från Exaktor.
Garaget är öppet dygnet runt och sträcker sig över fem plan plus en källarvåning och samtliga armaturer är grupperade och styrda med hjälp av Exaktor Smart Dali.

– Den gamla belysningen bestod av äldre lysrörsarmaturer som lyste dygnet runt, berättar Rickard Bengtsson, säljare för varumärket Exaktor by Proton Lighting. Trots det upplevdes garaget som väldigt mörkt. I samband med vår ljusplanering för lokalerna passade vi även på att ändra placeringen av armaturerna så att de följer gångstråken och körstråken.

– Bilderna före och efter installationen talar för sig själva – det är bara positivt!

Armaturerna är grupperade sektionsvis och kommunicerar i nätverk via bluetooth. Belysningen är aldrig helt släckt utan dimras vid frånvaro ned till 30%. När besökaren går genom garaget tänds belysningssektionerna upp till 100% och genom att sektionerna då överlappar varandra skapas en tryggare ljusmiljö.

Bild av arniii