Nyheter

Bostadsrapporten 2030: Hållbarhet i fokus i framtidens smarta hem

En smart bostad beskrivs ofta som en bostad med inbyggd teknik som hjälper till att underlätta vardagen i hemmet. Smarta lösningar kan även främja en mer hållbar livsstil genom att exempelvis minska energiförbrukningen i bostaden.

Men är detta något som svenskarna drömmer om?

Bostadsrapporten 2030 visar att över hälften tror att de kommer att bo i ett smart hem om tio år. Dessutom vill sex av tio se smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet i sin bostad 2030.

Skanskas rapport Bostadsrapporten 2030 baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo. I undersökningen har drygt 2300 svenskar fått svara på frågor om framtidens hem.

Det visar sig att hela 56 procent tror att de kommer bo i en smart bostad i framtiden och så många som 16 procent menar att det är högst sannolikt att de kommer göra det.

Undersökningen visar också att svenskarna högt värderar smarta lösningar som gör hemmet mer hållbart.

På frågan vad svenskarna helst skulle vilja se i sin bostad 2030 toppas listan nämligen av smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet. Hela 63 procent uppger detta. Så många som 27 procent vill dessutom se integrerade kökslösningar som minskar svinn och nästan lika många vill se eldrivna transportmedel som boende i bostadshuset kan nyttja.

För det smarta hemmet är ett välfungerande internet avgörande. Vilket kan vara förklaringen till varför drygt en tredjedel tycker att ett snabbt internet är en av de viktigaste faktorerna vid val av bostad om tio år.

Undersökningen visar dessutom att ett snabbt internet är ungefärl ika viktigt för alla oavsett ålder –något som ärr elativt nytt jämfört med hur det har sett ut tidigare.

– Det är viktigt för oss att förstå kundernas behov av smarta lösningar i hemmet och möta upp dessa. Från Skanskas håll vill vi även se till att erbjuda tekniska innovationer som underlättar hållbara val. På detta sätt kan vi bidra till förändrade beteendemönster som för hela samhället i en mer hållbar riktning, säger Alexandra Lauren, vice vd på Skanska Sverige.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Skanska i februari och mars 2020. Undersökningen är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 2 306 personer i åldrarna 18–65 deltagit i undersökningen