Nyheter

PR-byrån A Beautiful Soup växer

PR-byrån A Beautiful Soup fortsätter att växa med både uppdrag och medarbetare. Under hösten 2020 ansluter tre nya konsulter till bolaget med kontor i Stockholm och Göteborg.

A Beautiful Soup är en PR-byrå som är specialiserad på public affairs inom hållbar stadsutveckling. Nu väljer bolaget att förstärka Stockholmskontoret med två nya konsulter och projektledare, Micaela Klingspor och Elin Ulfhammer.

Micaela Klingspor har mångårig erfarenhet från kommunikationsbranschen och är van att arbeta såväl strategiskt som operationellt för kunder från olika sektorer. Hon kommer närmast från en tjänst som PR-konsult på en kommunikationsbyrå i Stockholm. Elin Ulfhammer är utbildad jurist och har arbetat med strategisk kommunikation under de senaste tre åren. Hon kommer närmast från en tjänst som projektledare och copywriter på en kommunikationsbyrå i Stockholm.

– Jag är jätteglad över att vi på A Beautiful Soup har möjligheten att växa med nya medarbetare och nya uppdrag, trots stora utmaningar på marknaden i och med den pågående pandemin. Med Micaelas och Elins gemensamma erfarenhet kommer vi att kunna ta på oss än mer uppdrag och samtidigt fortsätta vår ambition att leverera till våra kunder med stort engagemang och gärna i överkant, säger Emelie Löthgren, vd på A Beautiful Soup.

Utöver nyrekryteringarna i Stockholm anställer A Beautiful Soup i Göteborg Mathias Axelsson som projektledare och konsult. Mathias har tre års erfarenhet som kommunikationskonsult med uppdragsgivare från både privat och offentlig sektor. Som tidigare politiker i Göteborg Stads nämnd för Kretslopp och Vatten har Mathias god förståelse för politiska processer och frågor rörande hållbar stadsutveckling.

– Det är oerhört glädjande att vi blir fler i Göteborg. I och med detta kommer vi i än högre utsträckning kunna bidra till att företag vågar satsa i Göteborg genom att hjälpa dem att navigera inom stadens politik och förvaltning, säger Ulf Kamne, vd på A Beautiful Soup Göteborg. 

– Vi har som ambition att nästa år växa med ytterligare uppdrag och medarbetare i både Stockholm och Göteborg. Med dessa tre nyrekryteringar lägger vi en bra grund inför 2021, avslutar Emelie Löthgren. 

Bild av Gerd Altmann