Nyheter

Diplomat Dörrar lanserar brandgastäta ytterdörrar

Nu lanserar Diplomat Dörrar brandgastäta ytterdörrar och adderar dessutom fler brandklassade modeller till sitt sortiment. Lanseringen sker efter en tids produktutveckling som resulterat i nya produkter med brandgastäthetsklassning och ett brett utbud av brandklassade CE-märkta ytterdörrar – allt i linje med nya lagkrav. Produkterna lanseras i olika klassbeteckningar, men med samma mål – att stänga ute lågor, hetta, brandgaser och i förlängningen rädda liv.

Diplomat Dörrar, med sina svensktillverkade produkter, är en av marknadens ledande och mest lyhörda aktörer vilket var bidragande faktorer till det direkta agerandet när efterfrågan på brand- och brandgastäthetsklassade ytterdörrar ökade kraftigt samtidigt som lagkraven skärptes. Idag kan företaget stoltsera med trettiotal dörrmodeller som fyller såväl säkerhets- och funktionsmässiga krav och kompletterar Diplomat Dörrars redan breda produktportfölj av marknadsledande ytterdörrar.

Vi ser hur efterfrågan på brand- och brandgastäta dörrar ökar och med denna lansering av brandgastäta ytterdörrar befäster vi vår starka position på marknaden. På Diplomat Dörrar vill vi att alla kunder ska känna sig trygga med att vi följer de lagar och direktiv som finns och att vi följer dem med bibehållet fokus på funktionalitet, estetik, miljö och hållbara tillverkningsprocesser, säger Claes Isaksson, VD på Diplomat Dörrar.

De nya lagkraven, som kom 2019, innebär att tidigare typgodkännande har upphävts, men de ställer även krav på att tillverkningsprocessen årligen valideras. På Diplomat Dörrar är man väl rustad med en tillverkningsprocess som, sedan lång tid tillbaka, är en av Europas modernaste med snickare och robotar som säkerställer utmärkta dörrar med sitt perfektionsarbete och noggranna slutgiltiga kontroller.