Nyheter

Radonova lanserar ny produkt

Lagom till säsongen för radonmätning lanserar Radonova en ny produkt för radondosimetri. I anslutning till lanseringen har vi ställt några frågor till Radonovas vd Karl Nilsson.

Varför har ni valt att utveckla den nya produkten?

– Vi ser ett ökat behov av en helhetslösning för radondosimetri. Enkelt uttryckt är det en service där man mäter vilken radonexponering den enskilda arbetstagaren utsätts för. Historiskt är det framförallt gruvor och andra arbetsplatser under jord som använt radondosimetri. I samband med införandet av EU:s nya strålskyddsdirektiv och nya nationella strålskyddslagar ökar dock behovet att använda radondosimetri även ovan jord. Människor som arbetar i lokaler med förhöjda radonhalter är hjälpta av en säker och effektiv produkt för radondosimetri.

Vad gör Radonovas radondosimetri unik?

– Vi har en produkt för radondosimetri som är ackrediterad enligt ISO 17025 och erbjuder ett enkelt koncept där slutkunden inte behöver vara expert på radonfrågor.

Hur går mätningen till?

När beställningen är gjord levererar vi persondosimetrar till arbetstagarna. De bär dem i tre månader (under arbetstid) och skickar därefter dosimetrarna åter till oss. Inom två veckor erhåller varje medarbetare en rapport som visar den egna exponeringen för radon. Här görs även en jämförelse med det nationella gränsvärdet för respektive land. Inför varje ny tremånadersperiod erhåller arbetstagarna en ny dosimeter. På nästkommande rapport visas både den ackumulerade exponering och exponeringen för den aktuella mätperioden. Efter ett år erhålls information som visar årsexponeringen. Det är normalt den som ska rapporteras in till den nationella strålskyddsmyndigheten.

Mer information om radondosimetri finns här»