Nyheter

Ny innovativ lösning för fastigheter: Legionella Guard

På grund av effekterna av Covid-19 på vårt samhälle, såsom hemmakontor, tomma hotell, flygplatsavstängningar, begränsningar av offentliga anläggningar inklusive sjukhus, skolor och vårdhem.

Många byggnader är helt eller delvis oanvända, därför används inte vattenförsörjningssystem som de är utformade för. Detta ökar risken för utvecklingen av legionella iochmed att stillastående vatten ger den perfekta grogrunden för bakterier att växa.

Legionärssjukdom kan vara en potentiellt dödlig form av lunginflammation som plats- och fastighetsförvaltare är medvetna om. Folkhälsomyndigheten rapporterar att antalet upptäckta fall av legionella har nästan fördubblats under det senaste decenniet.

Det svenska teknikföretag DIGINAV AB har utvecklat en innovativ lösning, ’’Legionella Guard,’’ skapad för att hantera den enorma risken förknippad med legionella i byggnader. Istället för traditionella kontrolltekniker, som är kostsamma och ineffektiva, ansluter DIGINAV AB enheter till vattenledningar som skickar realtidsavläsningar via Internet of Things-nätverket om temperatur och vattenflöde till slutpunktsinstrumentet.

I sin tur tillhandahåller analysrapporteringsfunktioner och arbetsflödesvarningar för att säkerställa snabb hothantering. Denna banbrytande IoT-lösning erbjuder enorma kostnadsbesparingar, bättre noggrannhet för att överträffa myndighetskraven och ett proaktivt tillvägagångssätt för att ta itu med denna omfattande hälsorisk.

Legionella Guard lösningen består av smarta sensorer som är monterade på ytan av varm- och kallvattenrör vid angivna punkter i rörsystemet. Dessa sensorer samlar ständigt in rörledningstemperaturdata, omgivningstemperaturdata, vattenflödesdata och överför sensorinformationen till en lokal eller molnbaserad plattform. Uppgifterna lagras och analyseras i realtid, vilket gör det möjligt för plattformen att aktivt varna respektive anställda om risker, identifiera potentiella stillastående delar av rörsystemet och producera helt korrekta månatliga rapporter.

Målsättningen för denna smarta lösning som utvecklats av DIGINAV AB är att erbjuda byggchefer och verksamheter en optimal noggrannhetsnivå. Övervakning av temperaturen i vattenförsörjningssystemen möjliggör en avsevärd minskning av risken för legionella att utvecklas, på samma sätt som det också har en betydande positiv ekonomisk inverkan.

Bild av Tumisu