Nyheter

Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster

Pembroke har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster enligt Fastighetsbarometern Kontor. Bakom barometern står CFI Group och Fastighetsägarna Sverige som idag gemensamt gick ut med resultaten från den årliga undersökningen.

Under de senaste fem åren har Pembroke hamnat på pallplats i den rikstäckande analysen av hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd.

Pembroke hamnade på Nöjd-Kund-Index 90 (branschindex: 75), vilket är den högsta registrerade poängen sedan undersökningen startade 1997. Jämfört med förra året ökade Pembroke sitt resultat inom så gott som alla områden, med den största ökningen inom kategorierna service, miljö och inomhusklimat.

Kristin Willerström, Regionansvarig i Norden på Pembroke, kommenterar:

– Att återta förstaplatsen var ett viktigt mål för Pembroke under 2020 och vi är mycket glada över att vi har lyckats. Våra hyresgäster är kärnan i vår verksamhet och att få detta erkännande för vårt arbete är en mycket fin utmärkelse. På Pembroke använder vi vår globala erfarenhet och expertis för att arbeta smartare och på bästa sätt möta de unika behoven som finns på de lokala marknaderna i våra fastigheter och hos våra hyresgäster. Fastighetsbarometern är ett viktigt verktyg för att identifiera våra förbättringsområden och vi uppskattar våra hyresgästers stora engagemang i undersökningen.

Under 2020 har Pembroke arbetat ännu närmare sina hyresgäster för att möta deras individuella nuvarande och framtida behov. Ett viktigt fokusområde är arbetet i fastigheterna med åtgärder relaterade till covid-19 för att hyresgästerna ska känna sig trygga men också uppdaterade kring de rutiner och riktlinjer som gäller, oavsett om de arbetar hemifrån eller från sitt kontor. Vi har också erbjudit assistans i att förbereda kontorslokalerna inför en återflytt efter att många medarbetare har arbetat hemifrån.

Åsa Blomkvist, Kommersiell förvaltare på Pembroke, kommenterar:

– Med hjälp av tidigare års undersökningar har vi finjusterat vår service och kommunikation för en ännu bättre hyresgästupplevelse. Vi strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att underlätta våra hyresgästers vardag så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Under 2020 har vårt arbete präglats av ett fokus på hållbarhet, hälsa och säkerhet. Via vår hyresgästportal i fastigheten Mästerhuset har vi delat aktuell information samt utökat med tjänster som underlättar social distansering och arbete hemifrån. Tillsammans med våra engagerade team i fastigheterna har vi ett fortsatt fokus på en så smidig och sömlös hantering som möjligt av serviceärenden vilket är grunden till vårt fina resultat.”

I samarbete med H2M Fastighetsteknik och Coor Service Management ansvarar Pembroke för förvaltning och service av kontorsfastigheterna Mästerhuset och Sveavägen 14 i Stockholm city. Detta i kombination med ett aktivt arbete och långsiktigt fokus har visat sig vara en framgångsrik strategi för att säkerställa en hög och personlig servicegrad där hyresgästen är i fokus.