Nyheter

Fastighetsägare kan spara runt nio procent per år i driftkostnader om de förbättrar energieffektiviteten

På senare år har ventilationsbranschen genomgått en påtaglig förändring i hur vi gör för att leverera en kvalitetsbyggd inomhusmiljö. Människor har nu en bättre förståelse för hur kvaliteten på inneluften påverkar deras mentala hälsa. Och arbetsgivare börjar förstå den positiva inverkan den har på kvaliteten och produktiviteten.

Men varför är det viktigt att vi som byggnadsingenjörer uppmärksamma detta?

Att leverera en inomhusmiljö av hög kvalitet är en komplex uppgift som innefattar inte bara inneluftskvalitet, minimala bullernivåer och en behaglig temperatur utan även en hälsosam relativ luftfuktighet, rimliga nivåer av brukartäthet och åtgärder för att skydda den mentala hälsan.

Allt detta går numera under begreppet inomhusmiljökvalitet eller IEQ (Indoor Environmental Quality) och illustrerar hur brett byggnadstekniksspecialisternas område har blivit. I dag handlar arbetet om så mycket mer än att bara få luft av bra kvalitet i ett utrymme vid rätt temperatur.

Besparingar kan göras

World Green Building Council har dock räknat ut att ägare av kommersiella byggnader i snitt kan spara runt nio procent per år i driftkostnader om de förbättrar energieffektiviteten.

Om till exempel en byggnad bidrar till att personalen stannar för att de upplever den som en hälsosam, stimulerande och givande plats att arbeta på kan detta addera upp till 300 kronor per m2.

Men den stora vinsten finns i produktiviteten. Om en förbättring av inomhusmiljön leder till 10 procent högre produktivitet skulle det kunna vara värt så mycket som 3000 kronor per m2 eller mer.

Produktiviteten påverkas

På punkten inneluftkvalitet och ventilation gör standarden gällande att ett välventilerat kontor kan fördubbla den kognitiva förmågan. När det gäller termisk komfort har det fastställts att personalens prestation sjunker med sex procent om det är för varmt på kontoret och med fyra procent om det är för kallt. Studier har också visat att höga nivåer av koldioxid (CO2) har en mycket negativ inverkan på den kognitiva förmågan och det strategiska tänkandet.