Nyheter

Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2020

Olof Bergvall och Henrik von Bahr tilldelas priset Bästa examensarbete i Fastighetsekonomi 2020. De får priset för uppsatsen Kommunernas dilemma kring avyttringar av samhällsfastigheter – en analys av samspelet mellan det offentliga och det privata. 

Utmärkelsen delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 13-15 oktober och författarna får dela på prissumman på 20 000 kronor.

Motiveringen

”Kommunernas dilemma kring avyttringar av samhällsfastigheter behandlar en högaktuell frågeställning som är intressant för såväl samhället i stort som för fastighetsbranschen i synnerhet.

Författarna angriper frågeställningen på ett förtjänstfullt vis och stannar inte vid förklaringen kring finansiering eller politiskt styre, utan väljer att gå djupare gällande kommunernas drivkrafter och val i frågan kring eventuell avyttring.

Detta är ett examensarbete som är välskrivet och högintressant inte bara för de som är aktiva på transaktionssidan på fastighetsmarknaden utan även för tjänstemän och förtroendevalda i landets kommuner.”

Författarna om ämnesvalet:

– I flera år har man kunnat läsa om vilka fantastiska resor fastighetsbolag som nischat sig mot samhällsfastigheter har gjort och vilket säkert tillgångsslag dessa fastigheter utgör. Intresset för samhällsfastigheter kom till oss tidigt, men vi upplevde det offentliga samtalet i frågan som väldigt ensidigt och ville belysa den andra sidan av myntet. Vi valde därför att fokusera på hur kommuner resonerar gällande avyttringar, snarare än de privata aktörerna.

Läs hela examensarbetet

Om författarna:

Olof Bergvall är 27 år gammal och uppvuxen i Gävle. Han tog examen från KTH i somras där han studerat kandidatprogrammet Fastighet och finans och därefter masterprogrammet i Fastigheter och byggande med inriktningen fastighetsekonomi.

Vid sidan om studierna har han arbetat deltid på JLL och Cushman & Wakefield.

Henrik von Bahr är 27 år gammal och uppvuxen i Stockholm. Han tog examen från KTH i somras där han inledningsvis studerade kandidatprogrammet Fastighetsutveckling och därefter masterprogrammet Fastigheter och byggande med inriktningen fastighetsekonomi.

Vid sidan av studierna har han jobbat deltid som arbetsledare på Besqab, gjort ett internship på Catella Corporate Finance och gör nu ytterligare ett internship på Brunswick Real Estate.

Om priset:

Ämnesområdet gäller olika typer av fastigheter som förvaltningsfastigheter, småhus och bostadsrättslägenheter samt jord- och skogsbruksfastigheter. Därutöver ingår frågor rörande värdering av råmark och tomtmark.

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

Bedömningen grundas på hur författarna har redovisat intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena och som dessutom bedöms ha nyhetsvärde.