Nyheter

Nya BBR 29 – gäller från 1 september 2020

Den nya, konsoliderade versionen, av Boverkets Byggregler BBR 29 är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

Boken innehåller även en övergripande läsanvisning och ett sakordsregister framtagna i samråd med arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen. Vidare ingår en sammanställning över de standarder och författningar som byggreglerna hänvisar till.

BBR 29 från Svensk Byggtjänst som tryckt bok.

Här hittar du den:

https://byggtjanst.se/bokhandel/lagar–regler/lagar–foreskrifter/boverkets-byggregler-bbr-29-t-o-m-bfs-20204 

BBR 29 från Svensk Byggtjänst finns även som e-bok.

Här hittar du den:

https://byggtjanst.se/bokhandel/lagar–regler/lagar–foreskrifter/e-bok-boverkets-byggregler-bbr-29-t-o-m-bfs-20204