Nyheter

ETL värmekabel för rör godkänd för dricksvatten

Ännu en gång har nVent RAYCHEM ETL – värmekabel för frostskydd av rör – godkänts för installation i tappvattenrör för dricksvatten. Detta genom det europeiska livsmedelsgodkännandet i enlighet med ”Guideline for Hygienic Assessment of Organic Materials in Contact with Drinking Water (KTW Guideline, 7 March 2016)”.

Testerna berör eventuella ämnen som avges i dricksvattnet, med fokus på farliga ämnen som exempelvis bly och arsenik. Men även produktens påverkan på dricksvattnets kvalitet, i form av eventuella lukter och oönskade smaker, testas.

– Man ska kunna lita på ETL, för både hälsa och smak. Därför är detta godkännandet oerhört viktigt, säger Micael Karlsson, Produktmarknadschef på nVent Nordic AB. Alla som har tältsemestrat vet ju hur ljummet vatten ifrån en plastdunk smakar.

Redan 1992 lät företaget (då som Thorin & Thorin) utföra prover på ETL och erhöll ett typgodkännande för installation av värmekabeln i tappvattenrör för dricksvatten. Certifikatet för ETL utfärdades först av Boverket och senare av SP/Sitac.

Länge fanns det inte någon specifik standard för att prova just värmekablar med avseende på livsmedelsgodkännande, utan det har varit lite olika förutsättningar ifrån land till land. Gemensamma elektriska EU-standarder för värmekablar fokuserade enbart på funktion och säkerhet, utan hänsyn till om kabeln skulle kunna läcka bly.

Under senaste åren har det dock kommit mer uniforma krav på produkter som kommer i kontakt med dricksvatten. Exempelvis de tyska metoderna W270 och KTW.

För mässingsdetaljer krävs normalt legeringar av typen CW602N och CW625N för att uppfylla kraven. Alla nVent RAYCHEM mässingsdetaljer för frostskydd av vattenrör, såsom Y-kopplingar och vattentät genomföring, är av rätt typ av legering.

Bild av Gerd Altmann