Nyheter

Krzymowski Juristbyrå blir Krzymowski Advokater

År 2010 startades Krzymowski Juristbyrå av systrarna Adriana Krzymowska, Antonia Krzymowska och Amelia Krzymowska. Den 2 oktober 2020 beslutade Sveriges Advokatsamfund att utse systrarna till ledamöter av samfundet och i anledning av det har Krzymowski Juristbyrå övergått till advokatbolaget KRZYMOWSKI Advokater.

KRZYMOWSKI Advokater är ett unikt familjeföretag med gedigen erfarenhet. Bolaget drivs av systrarna Krzymowska och har sedan start specialiserat sig på rådgivning och processföring i framför allt företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och mäklarrättsliga frågor.

I verksamheten utnyttjas en kombination av akademiskt präglad analys, kunskaper och erfarenhet från näringslivet med en passion för juridik. Advokat jur. dr Adriana Krzymowska och advokat jur. dr Antonia Krzymowska är disputerade i finansrätt respektive central förmögenhetsrätt.

Advokat Amelia Krzymowska kommer den 11 december 2020 disputera i fastighetsrättpå avhandlingen: ”Servitut: en civil-och offentligrättslig bruksrätt” vid Uppsala universitet