Nyheter

Punktmolnshantering – en ny efterlängtad funktion

Idag lanseras den nya punktmolnsvyn i SkyMap Portal. Funktionen gör att man kan molnprocessera eller ladda upp punktmoln och se dem direkt i SkyView. Detta har varit starkt efterfrågat av många i bygg- och fastighetsbranschen.

Fram till idag har SkyMap Portal enbart kunnat generera punktmoln från drönare, och det har inte varit möjligt att se punktmolnet i SkyView utan endast att ladda ner för att använda i andra program.

I den nya versionen av SkyView finns nu punktmolnsvyn vid sidan av ortofoto och 3D-modell som funnits länge. Man kan snabbt växla mellan de tre vyerna beroende på vilket underlag man vill se.

Ännu en stor förändring är det nu också blir möjlighet att ladda upp och visa punktmoln från andra typer av 3D-scanners i SkyView. Detta öppnar för helt nya möjligheter att samla in och visualisera data i SkyMap Portal.

Även molnprocesseringsverktyget, dvs där man i SkyMap Portal sammanfogar och georefererar de bilder drönaren tagit, har genomgått en uppdatering.

Nu finns tre olika alternativ att välja på. Man kan generera endast ett ortofoto, ett ortofoto och punktmoln eller ortofoto, punktmoln och 3D-modell. I de två senare alternativen blir det möjligt att även läsa in en GCP-fil (Ground Control Points) för att georeferera datan.

I samband med den här uppdateringen lanseras även en ny version av SkyMap-appen som inkluderar den nya vyn som gör det möjligt att titta på punktmoln.

Bild av Jan Alexander