Nyheter

Kunskapsdag om Materialoptimering för miljösmart byggande i Skellefteå

Det finns många frågor att svara på när det gäller utvecklingen inom byggsektorn i dag. Det kan handla om vilka krav, initiativ och policys som egentligen styr.

– Därför tycker vi det är viktigt att ha en kunskapsdag för att kunna få svar på många av dessa frågor, berättar Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun som den 6 oktober arrangerar en Kunskapsdag i Skellefteå med drygt 180 deltagare från privat och offentlig sektor, forskningsinstitut, branschorganisationer med flera. De kommer att finnas med både fysiskt och digitalt.

Det kan också handla om hur kommuner, arkitekter och akademi skapar en nödvändig riktning i hållbarhetsbygget och hur entreprenörer och leverantörer kan svara upp mot detta.

Att använda material optimalt

Under Kunskapsdagen i Skellefteå den 6 oktober kommer det att handla om hur vi optimalt använder material för att bygga miljösmart i framtiden.

– Det handlar bland annat om rätt material på rätt plats, ökad kunskap om hur vi minskar resursuttag, påverkan på klimatet och hur vi ska arbeta för en cirkulär ekonomi, förklarar Britt-Inger Olofsson, utvecklingsstrateg vid Skellefteå kommun, en av arrangörerna.

Skapa hållbart och miljösmart byggande

En av dem som är på plats är Evelina Fahlesson, kommunalråd i Skellefteå kommun som kommer att prata om hur politiska beslut skapar hållbart och miljösmart byggande.

– Jag tycker det är viktigt att vi arbetar långsiktigt i våra beslut när det gäller hållbart och miljösmart byggande både nu och i framtiden.

En annan finns där är Isak From, riksdagsledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Han ska prata om Hållbart byggande hjälper oss nå klimatmålen.

– Det framförs ofta att den Svenska skogen inte räcker till allt, men bara cirka fem procent av virkesproduktionen används till byggande i Sverige, har vi råd att inte nyttja skogen bättre?

Kunskapsdagen Materialoptimering för miljösmart byggande:

Datum: 6 oktober
Tid: 08.30-15.00
Plats: Nordanåteatern i Skellefteå

Program

Kunskapsdagen kommer att genomföras både fysiskt och sändas digitalt.