Nyheter

En heltäckande fastighetsskötarutbildning: Futurums arbetsmarknadsprojekt Språngbrädan

Projektet, som startade under slutet av augusti, kommer att pågå under ett års tid. Under de inledande fyra veckorna har deltagarna varit på Tullängsgymnasiet där de bland annat fått prova på mur­ning, anläggning, snickeri­er, målning och VVS.

En eloge till lärarna

– De har fått en jättebra grund i hur allting fungerar i och runt ett hus, från bot­ten till toppen, säger projektledare Anders Wase.

– Tullängsgyrnnasiet och alla lärarna där ska ha en stor eloge att de ställer upp och hjälper oss med detta projekt. De har verkligen vi­sat stort engagemang och välvilja. Deras kunskap har varit inspirerande och ovär­derlig för oss i projektet Språngbrädan, fortsätter Anders.

Kommer nu ingå i Futurums reparatörsgrupp

Efter att ha fått lära sig grunden på Tullängsgymnasiet kommer nu deltagarna att ingå i Futurums reparatörsgrupp, där de kommer att få utföra olika arbetsuppgifter på och i Futurums fastigheter, som t.ex. ronderingar.

– Vi har en policy som säger ”vi ska hitta felet inn­an felet hittar oss”, vilket innebär att deltagarna mås­te lära sig att se vad som be­höver åtgärdas och hur vi ska förebygga innan det blir ett problem, säger An­ders Wase i artikeln.

Läs artikeln i Örebroar’n här

Bild av Elvira Groot