Nyheter

Hur ska byggbranschen lyckas övervinna låg produktivitet och stor klimatpåverkan?

I Nordic ConTech:s tredje webbinarie om samhällsbyggnadssektorns utmaningar lyfts goda exempel och konkreta lösningar på hur ny teknik och innovation kan råda bot på detta.

Den 8 oktober är det dags för nästa Nordic Contech Live Talks där byggsektorns låga produktivitet och betydande klimatpåverkan står i fokus. Enligt konsultföretaget McKinsey är ny teknik och innovation helt avgörande för att komma tillrätta med problemen. Ansvaret ligger på såväl beställare som utförare och kommunerna och den offentliga sektorn spelar en nyckelroll för att denna omvandling ska lyckas. För att driva utvecklingen åt rätt håll krävs tuffa krav och innovativ upphandling.

– Vi måste gå från ord till handling för att samhällsbyggnadssektorn ska ha en chans att lyckas med vår tids utmaningar. Beställarens roll är helt avgörande om sektorns klimatpåverkan ska kunna minska. Genom att våga testa innovativa upphandlingsformer är det möjligt att ställa krav och se högre effektivitet än idag, säger Fredrik Bauer, programledare för Nordic ConTech Talks.

Under webbinariet medverkar Adrian Joyce, generalsekreterare European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings, Pontus Gruhs, strateg Trafikverket, Sofia Heintz, expert Fastighetsutveckling Sveriges Allmännytta, Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight, Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid KTH och gästprofessor vid Chalmers.

När: 8 oktober kl 13.00-14.00

Anmälan: Länk

Bild av Gerd Altmann