Nyheter

Tyska Vaillant stärker organisationen i Sverige

Den svenska avdelningen av den globala tyska tillverkaren av värmesystem, Vaillant, utvecklar och stärker sin ställning på den svenska marknaden med ett nytt starkt team.

Under årtionden har Vaillant haft en ställning som marknadsledare inom lösningar för uppvärmning av europeiska hem med gaspannor och värmepumpar. Den ökande efterfrågan på miljöanpassade värmelösningar har lett till en spännande tillväxtfas för den svenska avdelningen.

Företaget har utsett ny personal som har stärkt organisationen. I april anslöt sig den nya landschefen/försäljningschefen, Thony Sundberg, till företaget och ansvarar för att utveckla Vaillants marknadsställning i Sverige.

Förbättrad teknisk support

Efter Thony Sundbergs ankomst till företaget har även Roger Delin och Jimmy Persson anställts. Tillsammans med Robin Björkman, som har arbetat för Vaillant sedan 2013 och är en expert på området GAS, kommer Roger Delin och Jimmy Persson att utveckla och förbättra teknisk support i Sverige.

Roger Delin har gedigna kunskaper inom värmepumpar och en bakgrund hos Thermia. Delin har senast arbetat med Vaillants värmepumpar via en grossist i norra Sverige.

Jimmy Persson, som har arbetat med värmepumpar i flera år samt med service och driftsättning av värmepumpar i både Danmark, Norge och Sverige, kommer också att bli ett viktigt tillskott till avdelningen i Sverige.

En av marknadsledarna

Denna trio kommer i samarbete med regionchefer även att supportera Vaillants partner i Sverige.

Samtliga av de nya anställda tillsammans ser fram emot att utveckla Vaillants ställning. Ambitionen är att vara en av marknadsledarna i Sverige inom värmepumpssegmentet, såsom är fallet internationellt.

En spännande period är att vänta

Vaillant förväntar sig mycket av Sverige under det kommande året med tanke på den unika produktportföljen och dess gedigna serviceprogram som är väl anpassad till den svenska marknaden.

– Vi stärker Vaillants organisation för att möta efterfrågan på effektiva och miljövänliga lösningar. Jag kan inte ha något annat än höga förväntningar på Vaillants exceptionella värmepumpsprogram, säger Thony Sundberg.

Bild av Gerd Altmann