Nyheter

”Ledarskap är lösningen på miljardförlusterna i byggbranschen”

Fel, brister och skador i byggprojekt till ett värde av 100 miljarder kronor varje år, en fjärdedel av vad branschen omsätter. Ett problem som samhällsbyggnad kämpat med i 30 år. Hur löser vi det? Det var frågan när IQ Samhällsbyggnad, Boverket och CMB Chalmers samlade 440 deltagare i ett webbinarium.

Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel var en av fyra talare. Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren inledde med att betona att problemet bara kan lösas om vi i branschen löser det tillsammans. Det handlar om hur människor arbetar tillsammans i byggprojekt.

– Jag vill påstå att vår bransch har de mest avancerade ledaruppdragen på hela arbetsmarknaden, sa Kajsa Hessel. Grundproblemet är att chefer tränas i ekonomi, teknik och juridik men inte i att leda mänskliga resurser. Det blir särskilt kännbart i ett byggprojekt av två skäl: det är personalintensivt och människor från många olika företag förväntas samarbeta i en föränderlig miljö.

Under seminariet diskuterades en rapport som presenterades på onsdagen. I den redogör Boverket för en studie av kultur och värderingar i ett antal byggprojekt.

– Ledare vill vara bra ledare och det är de, sa professor Sten Philipson som ansvarar för studien. Det som förvånade mig mest är att alla vi intervjuade i byggprojekten hade samma sunda värderingar, men det vet de inte, och det kommuniceras inte, så den kraften nyttjas inte.

– En självklar sak att göra är att se till att de som går en utbildning för att bli chefer i vår bransch utbildas i leda människor, sa Kajsa Hessel. Det är mycket tydligt i Boverkets studie: det är ledarskap som är lösningen på problemet.

Läs Boverkets nya rapport här.

Den 3 november, klockan 13–15, kan man delta i ett fördjupat samtal i denna fråga –Anmälan: här.

Bild av Annie Basile