Nyheter

Nya produkter för gjutningar med höga krav

Nu lanserar Finja betong  tre nya produkter; Anläggningsbetong Fin, Anläggningsbetong Grov och Fiberbetong som alla är avsedda för gjutningar där höga krav på hög kvalitet och livslängd ställs.

Anläggningsbetong Fin används vid gjutning och betonglagning med krav på hög beständighet. Produkten är lämplig för betongkonstruktioner som är utsatta för såväl kemisk som mekanisk belastning och där krav på god beständighet mot salt och frost finns.

Anläggningsbetong Grov har samma fina egenskaper som Anläggningsbetong Fin men används vid de tillfällen man önskar gjuta skikt på över 50 mm, till skillnad mot Fin som används vid skikt på 20–100 mm.

Fiberbetongen är en fiberförstärkt vattentät och frostbeständig betong där fibrerna minskar risken för krympsprickor under själva härdningsförloppet.

Samtliga tre produkter kommer att förpackas i den vädertåliga, slitstarka och 100 % återvinningsbara plastsäcken som förses med symboler som tydligt visar användaren vilka användningsområden produkten har.

– Finja Betong har ett brett utbud av torrbruk för gjutning och med dessa tre högpresterande produkter blir nu vårt breda sortiment än mer komplett. Tack vare våra nya vägledande förpackningar kan man lätt välja rätt produkt till sitt projekt, säger Bengt Widstrand, VD för Finja Betong.