Nyheter

Egains Energy Target planerar, utvärderar, analyserar vilka åtgärder som krävs för miljö- och energisparmålen

Nu lanserar Egain lansera det senaste resultatet av sitt utvecklingsarbete – Energy Target. Ett verktyg för att planera, utvärdera och analysera vilka åtgärder som krävs för miljö- och energisparmålen.

Fastigheter är en del av lösningen – inte problemet.

I Europa, där byggnader står för drygt 40% av energikonsumtionen och 36% av växthusutsläppen finns en stor förbättringspotential. EU gjorde en analys och kom fram till att 75% av alla byggnader är energiineffektiva.

Därför är energieffektivisering prioriterad hos så gott som alla fastighetsägare, vilket också ligger linje med energidirektivet för att nå ett mer hållbart samhälle. Effektivisering av fastigheter får därför både en stor, men också direkt, effekt. Dessutom höjer det värdet på byggnaden vilket gör att även kostsamma investeringar kan bli lönsamma.

Energy Target släpps nu som en tilläggstjänst i Egain Edge.

Så funkar det

För att komma igång med planeringsverktyget Energy Target bestämmer användaren först en referensnivå så att han eller hon vet var ifrån vi börjar ifrån på varje byggnad. Vanligtvis väljs energianvändningen för ett specifikt referensår på respektive byggnad.

Därefter sätts ett mål som representerar dit vi ska med just denna byggnad. En viktig insikt är att man inte kan jobba med alla byggnader samtidigt utan prioritera vissa byggnader så att vi totalt på hela fastighetsbeståndet når uppsatta mål.

Allt eftersom målen planeras in på byggnaderna summeras det upp på varje nivå så att det slutligen synliggörs vad åtgärderna ger för påverkan för hela byggnadsbeståndet. Som användare väljer du sedan lämpliga åtgärder byggnad för byggnad. Detta görs lämpligtvis gemensamt av den med ett övergripande energiansvar och de som jobbar på ett specifikt område och har bra kännedom om byggnaderna där.

Med den andra delen av tilläggstjänsten, kallad ”Energy Actions” är det enkelt för dig som teknisk chef eller energiansvarig att planera vad olika energiåtgärder innebär i minskad energianvändning och vilken storlek på investering som krävs. Alla bakomliggande siffror är hämtade från BEBO:s rapport Rekorderlig Renovering och är således schablonmässiga och helt objektiva vilket gör det lätt att planera olika åtgärder och lägga en plan för att nå era mål.